School workshop Bollywood

Bollywood is de filmindustrie in India. Tijdens de workshop Bollywood voor het voortgezet onderwijs dansen we de stijl die in de films gedanst wordt. Deze dans is een mix van de verschillende traditionele stijlen in India. Swingend op liedjes uit Bollywood films werken we aan coördinatie en ritmegevoel.

Workshop Bollywood inhoud

Gezamenlijk leren de deelnemers eerst een aantal basis Bollywood dans passen, waarna ze aan het einde van de workshop samen met elkaar een choreografie dansen.

Workshop Bollywood leerdoelen

– improviseren vanuit een beweging- en/of thematisch gerichte opdracht
– gebruik te maken van de danselementen ruimte, tijd en kracht
– creatieve en expressieve mogelijkheden van het lichaam te gebruiken
– op de maat te bewegen en zelf dansen te ontwerpen

KunstgrasVO Offerte op maat

*

*

*

*

*