School workshop Fotostrip maken

Speel zelf in je eigen stripverhaal tijdens de lessen en workshop Fotostrip maken voor het voortgezet onderwijs. We combineren vaardigheden op het gebied van taal, digitale fotografie, drama en striptekenen.

Fotostrip maken inhoud

In groepsverband leren de deelnemers hun fotostrip tot stand brengen. Tijdens de brainstormsessie maken ze een kort verhaal, zetten ze de personages uiteen en maken ze door middel van een storyboard een plan voor het aantal foto’s dat nodig is. In de uitvoerende fase bekleden alle deelnemers een rol als regisseur, fotograaf of acteur. In de slotfase worden beeld en tekst in een computerprogramma samengevoegd tot een logisch stripverhaal met een verrassend einde.

Fotostrip maken leerdoelen

– een verhaal bedenken
– personages uitwerken
– een storyboard maken
– een personage uit te beelden in houding en mimiek
– digitale foto’s maken
– in een computerprogramma foto’s en tekst samenvoegen en bewerken
– samenwerken

KunstgrasVO Offerte op maat

*

*

*

*

*