We’ve got Talent Schoolproject

Iedere jongere heeft talenten en kwaliteiten. Vanuit dit vertrekpunt is het ‘We’ve got talent schoolproject´ ontstaan. Talent is iets waarmee je geboren wordt, dat je moet ontdekken en dat verder ontwikkeld moet worden.

Inhoud:
Tijdens het We’ve got Talent Project komen de deelnemers in aanraking met dans, rap, muziek, percussie, … Ze worden aan de hand genomen door professionele docenten om op zoek te gaan naar hun talent. Gedurende een dag of dagdeel zullen de deelnemers diverse workshoprondes doorlopen. Het project wordt gezamenlijk afgesloten met optredens en acts.

De deelnemers leren:
– muziek te beluisteren en actief te beoefenen, met aandacht voor: melodie en ritme
– een gehoor en een luisterhouding te ontwikkelen die een onbevooroordeeld luisteren naar muziek en een verdere verkenning van de muziekwereld mogelijk maken
– muziek in verband te brengen met de betekenis en functie ervan
– leren een muzikale presentatie te verzorgen van eigen muziekwerk
– improviseren vanuit een beweging- en/of thematisch gerichte opdracht
– gebruik te maken van de danselementen ruimte, tijd en kracht
– creatieve en expressieve mogelijkheden van het lichaam te gebruiken
– op de maat bewegen en zelf dansen ontwerpen

Duur: ochtend of gehele dag
Prijzen: prijs per groep, per dagdeel v.a. € 250,-
minimum van 4 groepen
stereo-installatie + headset voor eindpresentatie € 100,-

KunstgrasVO Offerte op maat

*

*

*

*

*